Pirkanmaan Lihapalvelu Oy:n
Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Pirkanmaan Lihapalvelu Oy
Pääkkösentie 59
38200 Sastamala

2. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Lihapalvelun asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pirkanmaan Lihapalvelun liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden,
palveluiden ja tuotteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämän lisäksi asiakasrekisteriä pidetään lakiin
perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä tilaustiedot- ja ehdot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan tilaussopimuksen yhteydessä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Pirkanmaan Lihapalvelun alihankkijoiden tai yhteistyökumppanien käyttöön henkilötietolain
sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus ja säilytys

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa. Sähköinen
asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu
henkilön tehtävien mukaan. Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu niin Pirkanmaan Lihapalvelussa kuin sen
käyttämien alihankkijoiden sekä yhteistyökumppanien yrityksissä. Rekisteritiedot kopioidaan säännöllisesti varmuuskopioiksi.

Copyright © 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.